Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een intesief en een extensief groendak?


Een intensief groendak is op basis van bodembedekkers en kruiden, een extensief daarentegen is op basis van vetplanten of sedum. Bij het intensief groendak is er meer werk aan onderhoud, terwijl men bij het extensieve dak bijna niets moet doen.
Is een groendak mogelijk op alle soorten dakbedekking?


Een groendak kan op alle mogelijke dakbedekkingen maar het moet wel waterdicht en wortelvast zijn. Het is ook mogelijk om het dak nog met een extra wortelwerende folie te beschermen.
Is een extensief groendak beloopbaar?


Een groendak op basis van sedum is maar beperkt beloopbaar. Incidentieel belopen kan geen kwaad, bijvoorbeeld om te bemesten. Let er wel op dat je er niet oploopt als het vriest, want dan kunnen ze dels stuk vriezen.
Komt een groendak in aanmerking voor BREEAM- of LEED-punten?


BREEAM en LEED zijn de meest toegepaste duurzaamheidscertificeringen voor nieuwe en bestaande gebouwen. Certificatie leidt tot meetbare reductie van water- en energieverbruik en efficiënter gebruik van het gebouw. Dat leidt tot kostenbesparing. Groene daken dragen hier zeker bij.
Hoeveel weegt een groendak?


Dit is zeer verschillend naargelang de aard van de daktuin. Voor extensieve groen daken bedraagt het gewicht ongeveer 40kg/m², een intensief groendak kan tot 150kg/m² wagen en een echte daktuin kan tot 500kg/m² wegen. Voor deze laatste zijn wel specifieke constucties nodig.
Kan ik subsidies krijgen voor mijn groen dak?


In sommige gemeenten geven ze subsidies voor de aanleg van een groendak en in sommige gemeente niet. De grootte van de subsidies kan dan ook nog eens verschillen tussen gemeenten onderling, je kan wel max 35euro/m² krijgen.
Wat als ik mijn regenwater wil hergebruiken?


Door een groendak kan de kleur van het opgevangen regenwater uitslaan naar de geel bruine kant. Dit komt door het organisch materiaal en bacterien die in het groendak zitten. De kwaliteit van het water gaat er niet op achteruit, integendeel het bevat minder chamische stoffen van de dakbedekking en meer goede bacterien. Het water is overigens minder zuur. Het kan dus geen kwaad maar het is natuurlijk geen zicht in het toilet. Het kan eenvoudig op te lossen door een actieve koolstof fiter te plaatsen na de pomp. Hierdoor gaat deze geelbruine kleur weg.
Welk BTW tarief geldt er op een groendak?


Er zijn 2 tarieven mogelijk namelijk de normale 21% en 6%. Voor een groendak kan u in aanmerking komen voor de 6% als u aan volgende voorwaarden voldoet: - Uw huis is ouder dan 10 jaar - Het gebouw moet dienen voor privé bewoning (uitsluitend of hoofdzakelijk) - Het moet aangelegd worden door een aanemer Bij pl@nt beschikken we over de nodige formulieren om dit inorde te brengen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan geldt de 21%.

FAQ

What is the differnce between a intensive and a extensive greenroof?


An intensive greenroof has a larger substrate layer, because of this you can use more different types of plants. The extensive greenroof has a small substrate layer which makes it only suitable for sedum to grow on. The main difference is also maintenance. With an extensive greenroof it's enough to come by twice a year. For an intensive roof you have to come by more often.
Is a greenroof possible on all roof covers?


A greenroof can come on every roof cover as long it's waterproof and the roof structure can hold the weight.
Can you walk on a greenroof?


It depends on the type of greenroof. If its with sedum we don't recommend walking on it because you damage the plants to hard. Occasionally doesn't matter much. On an intensive greenroof it's possible to walk on. But for all plants it's the best limit the damages.
How much does a greenroof weighs?


This depends on the kind of greenroof. The lightest system with system weighs only 45kg/m² saturated, an intensive greenroof weighs around 150kg/m² saturated. If you want a real living roof you have to calculate 500kg/m² saturated.
What if I want to reuse mine rainwater?


Because of a greenroof the rainwater can become yellow to brown. This is because of the organic material and good bacterizes in the substrate. It isn't so that the quality is worse, on the contrary the water is healthier and less acid. The only thing is that it doesn't look good. This cane be helped with a special active carbon filter.