Voordelen

Energiebesparing


Groene daken werken als een extra isolatielaag op het dak. Hierdoor is er minder warmteverlies in de winter. In de zomer zorgen de planten voor een afkoeling van het dak, waardoor de temperatuur binnen ook daalt.
Luchtzuiverend


Planten nemen CO2 en fijnstof op uit de lucht. Hierdoor krijgen we een propere omgevingslucht.
Subsidies


In sommige gemeentes krijg je subsidies per m² groen dak dat je aanlegt. Het verschilt ook tussen verschillende gemeentes, dus je kan best eens bij je eigen gemeente horen.
Biodiversiteit


Groene daken bieden een schuil- en voedingsplaats voor diverse organismen zoals bijen en vlinders, maar er komen ook meer vogelsoorten op af.
Verlengt levensduur dak


Groene daken beschermen de dakbedekking tegen weersinvloeden zoals slagregens en Uv-straling. Hierdoor verlengt de levensduur merkelijk, wat ook een besparing meebrengt.
Urban Heat Island effect


De gemiddelde omgevingstemperatuur in de stad ligt 5°C hoger dan op het platteland. Door groene daken kunnen we deze temperatuur laten dalen.
Regenwaterretentie


Bij regenval worden de riolering soms overstelpt met water. Groene daken zorgen voor een mindere belasting van de riolering doordat ze een groot deel van de regen vasthouden en traag afgeven.
Energieopbrengst


Bij daken met zonnepanelen zorgen groene daken voor een hogere opbrengst. Dit komt doordat de temperatuur van een dak kan oplopen tot 70°C en hierdoor daalt het rendement van de zonnepanelen. Bij een groendak ligt de max temperatuur in de zomer op 36°C. Hierdoor kunnen de panelen tot 15% meer opbrengen.

Benefits

Energie saving


Greenroofs give an extra isolation to the roof. Due this there is less heath wasted though the roof in the winter. And in the summer it cools your roof. Where a normal roof gets up to 70°C, the maximum of a greenroof is 35°C. Like this is works like an air-conditioning.
Air purifying


Plants purify the air by absorbing CO2 and fine dust. This gives us a cleaner environment.
Subsidies


In sommige gemeentes krijg je subsidies per m² groen dak dat je aanlegt. Het verschilt ook tussen verschillende gemeentes, dus je kan best eens bij je eigen gemeente horen.
Biodiversity


Greenroofs offers hiding places for insects, bees and bird. Like this we aren't only bringing plants into the city but also animals.
Extends lifespan roof


Greenroofs protect the roof covers against weather influences like rain and UV-radiation. Your roof cover can last up to 5 times longer with a greenroof. Like this the investment pays itself back.
Urban Heat Island effect


The 'Urban Heat Island' effect is the simple fact that the average temprature in the city is up to 5°C higher than in the countryside. With greenroofs we can lower this temprature.
Rainwater retention


When it rains, the sewerage can get saturated. The water comes than u in the streets. Greenroofs hold a part of the rainwater in his drainage system as waterbuffer. Like this there is less water going into the sewerage.
Energie yield


When you combine a greenroof with solar panels you can get a higher profit. This comes from the simple reason of cooling. A normal roof become's 70°C in the sun, a greenroof only 35°C. The solarpanel has a higher output when it's cooler. Measurements has prove that a solarpanel on a greenroof can get op to 15% more profit.