Voordelen

Enegiebesparing


De planten en het substraat waarin ze groeien werken isolerend. In de winter houden ze de koude buiten door de extra isolatielaag. En in de zomer werken ze verkoelend, een beetje zoals een airco.
Natuurlijke uitstraling


Planten geven een mooie meerwaarde aan gebouwen. Huurders en kopers zijn ook sneller bereid om meer te betalen indien het gebouw is uitgerust met een groengevel.
levensduur gebouwen


De planten en het hele systeem beschermen de gevel van het huis tegen weersinvloeden, zoals slagregens en UV-straling. Hierdoor blijft de gevel dus langer gespaard van afslijting
Verkoeling


Groengevels dragen bij tot een vermindering van het 'Urban Heat Island' effect. Dit is het fenomeen dat de temperatuur in de stad tot 5°c gemiddeld hoger ligt dan op de landelijke gebieden.
Luchtzuivering


Planten zuiveren de lucht doordat ze onder andere CO2 opnemen uit de lucht en fijnstof vastleggen. Hierdoor bekomen we een gezondere omgevingslucht.
Rust uitstraling


Groene gevels zorgen voor geluidsisolatie en ze stralen ook rust uit. Onderzoek heeft aangetoond dat groen lijdt tot verminderde stress en een sneller herstel van stress.
Biodiversiteit


Groengevels trekken onder andere bijen, vlinders en vogels aan. Zo kunnen we de biodiversiteit wat vergroten in de steden.

Energy saving


The plants and the substrate in wich they grow are insulating. In the winter they keep the cold outside. And in the summer they work cooling, as air conditioning
Natural look


Plants always give a nice added value to the building. Tenants and buyers are also willing to pay more due to a green facade
Extends lifespan of the building


The plants and the whole system protect the building against weather influences, such as rain an UV radiation. As a result, the building is less affected
Cooling


Greenwalls reduce the 'Urban Heat Island' effect, this is the phenomenon that the temperature in the city is up to 5°C higher than in the countryside
Air purifying


Plants purify the air by absorbing CO2 and fine dust. This gives us a cleaner environment.
Environmental peace


A greenwall provides sound insulation an plants also radiate peace and relaxation. Research has prove that greenery leads to a faster recovery of stress.
Biodiversity


Greenwalls attracts bees and bird, like this we can bring nature back to the cities.

Benefits